Contacto

Cay ulapaymanmi ima niycunayquitapis lulaycunquiman. Apachimunquimanmi mana śhutiyütapis ütac curriyuyquita mana ćhulallalpis. Ya'acuna imallactapis niycälinäta munal'a, śhutiquitapis, curriyuyquitapis ćhulaycunayquim.

Target Image